Ervaring

Naast het schrijven van meer dan vijftien boeken heeft Dick de Jong ook ruim twintig kleinere uitgaven op zijn naam staan. Daarnaast heeft hij veel bijdragen geleverd aan door meerdere auteurs samengestelde boeken door onder meer gedeelten als hoofdstukken te schrijven. Een andere wijze waarop Dick betrokken is bij het samenstellen van boeken is het vele redactiewerk aan een groot aantal boeken, waarvan de teksten door derden zijn geschreven. Vaak leidde dat redactiewerk tot een projectleiderschap, waarbij hij het gehele proces om te komen tot het uitgeven van een boek ter hand nam.

Tevens is de auteur jarenlang voorzitter geweest van de Uitgeverij Stichting Publicaties Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, voortgekomen uit de Utrechtse Uitgeverij Matrijs. In die functie was hij vaak auteur en tegelijk projectleider van de tot stand gekomen uitgaven. Een ander aspect waar Dick zich mee bezig houdt is het vinden van geschikt foto- en illustratiemateriaal .

Voor diverse instellingen verzorgt Dick de Jong de publiciteit. Zo heeft hij de afgelopen dertig jaar alle persberichten en en een groot aantal van de informatieve teksten samengesteld voor Museum De Koperen Knop en de afgelopen twintig jaar voor de Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden.

Ook stelt hij al jaren de maandelijks verschijnende nieuwsbrieven van beide bovenvermelde instellingen samen. Maar ook voor andere instelling schrijft hij een groot aantal uiteenlopende documenten, onder meer  jaarverslagen, beleidsstukken, toelichtingen bij projectplannen en aanvragen voor subsidies en bijdragen van fondsen en sponsors. Hij maakt affiches, flyers, folders en alle andere voor een goed functioneren benodigde materialen en teksten. Daarnaast schrijft hij artikelen en teksten voor bedrijven en instellingen op maatschappelijk en kerkelijk gebied. Ook is Dick goed bekend met het notuleren en overige verslaglegging van besprekingen n vergaderingen.

Dick heeft al vroeg een grote belangstelling ontwikkeld voor taal en zijn motto is dat communicatie altijd nog beter kan. Dit was de directe aanleiding tot zijn schrijversactiviteiten, waarvoor hij destijds een eigen bedrijf startte: Bureau Tekstwerk. Later kwam hier voor het samenstellen van exposities voor onder meer Damen Shipyards het Bureau Tekst+Beeld bij. Voor zijn activiteiten op het gebeid van advies en project-beleiding heeft Dick recentelijk het bedrijf De Jong Beleidsadvies opgericht.

MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES

  • Historisch Overleg Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (voorzitter)
  • Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam (voorzitter)
  • Museum De Koperen Knop Hardinxveld-Giessendam (initiatiefnemer, thans bestuurslid en verant-woordelijk voor de publiciteit)
  • Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden (lid dagelijks bestuur, communicatie en publiciteit en projectleider)
  • Stichting Vrienden van de Tiendwaert en de Judith Leysterhof (voorzitter)
  • Lionsclub Alblasserwaard Tablis (secretaris)

Daarnaast zit Dick in een aantal commissies en overleggroepen, waarbij hij vaak de benodigde teksten en dergelijke verzorgt.

In het verleden beklede Dick de Jong onder meer de volgende functies: Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam (voorzitter), Platform Geschiedbeoefening Zuid-Holland (voorzitter), Stichting Geschiedschrijving Holland (penningmeester), Stichting Streektaal Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (mede-oprichter en secretaris), Stichting Publicaties Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (voorzitter), Stichting Streekfonds Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (initiatiefnemer en secretaris), Erfgoedhuis Zuid-Holland (penningmeester), Vereniging van Musea in Zuid-Holland (penningmeester) en tal van andere maatschappelijke functies.