Publicaties

Dick de Jong heeft meer dan veertig publicaties geschreven. Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste daarvan, waarbij met name die met een omvang van veertig pagina’s of meer zijn vermeld:

Hardinxveld en de Riviervisserij – 1984

Studie over de opkomst, geschiedenis en ondergang van de riviervisserij in Hardinxeld. Rond 1900 in Nederland de grootste riviervisserijmarkt voor steur en de op een na grootste voor zalm.

Wonen aan Giessen en Merwede – 1992

De sociale woningbouw in het socialistische Hardinxveld en het liberale Giessendam, dat in 1957 tot een gemeente werd samengevoegd.

De heggen en de steggen – 1993

Straatnamenboek van Hardinxveld-Giessendam.

Het verhaal van de dijk – 1996

Een bundel verhalen waarin de typeringen van een dijkdorp centraal staan. Dit boek werd als eerste publicatie gedrukt op de nieuwe pers van een grote lokale drukkerij, die dit boek bij alle plaatselijke woningen liet bezorgen.

Scheepvaart op de Giessen – 1996

Eeuwen achterheen was de Alblasserwaard alleen per schip bereikbaar via het veenriviertje de Giessen. Dit resulteerde in een levendige bedrijfsscheepvaart, die de basis werd voor de vele transportbedrijven anno nu.

Damen Shipyards 75 – 2002

Jubileumboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de grootste scheepsbouwer ter wereld. Verscheen in Nederlandse en Engelse editie.

Scheepswerf De Merwede 1902-2002 – 2002

De honderdjarige geschiedenis van een van de grootste scheepswerven van Nederland, die als groot werkgever bekend stond voor tal van bewoners en veel toeleveringsbedrijven van de Alblasserwaard.

Handel en wandel – 100 jaar Rabobank Hardinxveld-Giessendam – 2004

Een verhalenbundel met zakelijk-nostalgische onderwerpen van telkens een pagina tekst en een pagina met een mooie tot de verbeelding sprekende afbeelding.

Een parochiekerk aan de Giessen – 2005

De geschiedenis en ontwikkeling van een kerk, die de basis legde voor de kerstening in het gebied ten noorden van de Giessen en die ook ten tijde van de reformatie een belangrijke rol heeft gespeeld in de overgang naar een nieuwe godsdienst.

Van Molens en Mensen – 50 jaar SIMAV – 2006

Jubileumboek van een van de grootste Molenstichtingen van Nederland, ook eigenaar van veel molens in het werelderfgoed Kinderdijk.

Hardinxveld-Giessendam in de jaren vijftig – collectief geheugen in zwart-wit – 2007

Een bundel verhalen en gebeurtenissen uit de jaren vijftig, uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de samengevoegde gemeente Hardinxveld-Giessendam, gefinancierd door het plaatselijke bedrijfsleven.

75 jaar Lock Transport – 2007

Ontstaan en ontwikkeling van een van de eerste transportbedrijven van Hardinxveld-Giessendam.

Boerenhofsteden… gaandeweg – 2008

Tekstuele ondersteuning van een fotoboek over de vele markante boerderijen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het gebied kent nog ruim 1400 boerderijen, die worden beschouwd als de iconen van de streek.

De Giessen – een impressie – 2010

Informatieve teksten bij de foto’s in een fotoboek over de Giessen, een romantische rivier in het zuid-oosten van Zuid-Holland.

Omzien in verwondering – 25 jaar Museum De Koperen Knop – 2014

Een overzicht van een boeiend jong en actief museum. Met achtereenvolgens de vijfentwintig jarige geschiedenis van het museum in een kort na de tachtigjarige oorlog gebouwde boerderij, een overzicht van alle exposities in die tijd en een beschrijving van een deel van de collectie.

Hoeve – Hofstee – Herbestemming – 2015

Begeleidende teksten van een fotoboek, dat in beeld brengt dat er tal van passende nieuwe bestem-mingen te vinden zijn voor boerderijen die door de ontwikkeling van de samenleving, zoals schaal-vergroting, niet langer als boerendedrijf in gebruik zijn.

Geschiedschrijving Gorinchem (een van de hoofdauteurs) – 2018

Twee hoofdstukken over de economische ontwikkeling van het stadje Gorinchem, dat zich al eeuwen opwerpt als centrum  voor de regio, maar zich door het feit dat het garnizoenstad was, pas na de Tweede Wereldoorlog heeft kunnen ontwikkelen als industriestad.

ANDERE PUBLICATIES

Daarnaast heeft Dick de Jong meer dan twintig kleinere publicaties samengesteld over uiteenlopende onderwerpen en heeft hij als redacteur of projectleider meegewerkt aan de totstandkoming van veel publicaties waarvan de teksten door anderen zijn geschreven. Hij publiceert regelmatig artikelen.

Ook schrijft hij veel mediaberichten, (artikelen voor) nieuwsbrieven, maakt en ontwerpt hij affiches, flyers, bebording voor tentoonstellingen en andere teksten.

Thans werkzaam aan diverse projecten:

RIJKSWEG 15 

Het ontstaan, de aanleg en de ontwikkeling van Rijksweg 15 in de zuidrand van de Alblasserwaard, verbinding tussen Rotterdam en Duitsland. De nadruk ligt op het traject Alblasserdam-Gorinchem. Met informatie over de onbedoelde filevorming, dagelijks in het nieuws.

ZONDER KRUIWAGEN KOM JE NERGENS

Het ontstaan van de kruiwagen in China en de verspreiding ervan in Europa. Toegespitst op Nederland. Met een beeld van het specialiseren van de wagenmakerij in het algemeen naar kruiwagenfabrieken. Basis vormt de kruiwagenfabriek van de grootvader van de auteur.

GEBOREN EN GETOGEN

Een boek in romanvorm over het huis op het adres B 63 te Hardinxveld-Giessendam en de directe omgeving. Het bijzondere dijkhuis waarin de auteur is opgegroeid. Een huis, waarover veel te vertellen is en waar de auteur een bijzondere jeugd heeft gekend.

MEER DAN 60 JAAR ONDERNEMEN

Een verhalenbundel over de opvallend grote ondernemingsgezindheid van de inwoners van Hardinxveld-Giessendam. In het boek komt tot uiting dat door de ondernemende aanpak van zaken een flink aantal bekende landelijke ondernemingen tot stand is gekomen.

MARGARETHA

Een verhalenbundel over een door ziekte aan huis gekluisterde vrouw. Een opgeleid coupeuse, die ondanks haar gezondheidsbeperkingen en blindheid kans zag veel van de wereld te weten en een grote vriendenkring op te bouwen. Haar bijna altijd merkbare optimisme is de rode draad in de verhalen.