Werkwijze

DICK DE JONG ALS PUBLICIST

De afgelopen 35 jaar heeft Dick de Jong zich ingezet voor een groot aantal publicaties. Op eigen naam of via een van zijn bedrijven, Bureau Tekstwerk en Bureau Tekst+Beeld. De werkzaamheden daarbij waren van zeer uiteenlopende aard, van het verrichten van deelactiviteiten tot het volledig samenstellen en uitgeven, afhankelijk van de opdracht. In de loop van de jaren heeft de publicist veel kennis opgedaan op het gebied van de organisatie rondom de samenstelling van publicaties. Hij beheerst alle benodigde facetten en heeft een groot netwerk opgebouwd van uitgevers, drukkers en vormgevers en financiers.

AANPAK

Bij een concrete vraag naar een publicatie of werkzaamheden om hiertoe te komen wordt in eerste instantie bij de opdrachtgever afgetast wat precies de bedoeling is. Op basis van de daarbij verkregen informatie wordt een eerste plan van aanpak gemaakt. Hoe concreter het idee is, de mate van beschikbaar budget en voorhanden zijnde gegevens (tekst en illustraties), des te uitgebreider en completer kan een dergelijk plan zijn. Het plan bevat in elk geval een korte omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, wat er nodig is om die uit te kunnen voeren, een financieringsopzet en een planning in de tijd. De ervaring heeft geleerd dat er lopende de werkzaamheden altijd aanpassingen van de primaire opzet zijn.

BEKNOPT OVERZICHT VAN PUBLICATIES EN DE WIJZE VAN BETROKKENHEID

 • Jaarboeken Alblasserwaard-Vijfheerenlanden redactielid en coördinator
 • Hardinxveld-Giessendam tot industriegemeente projectleider en redacteur
 • Hardinxveld en de riviervisserij auteur en begeleider gehele proces
 • Het boerenerf coördinator en eindredactie
 • Natuur in de Alblasserwaard projectleider
 • Molens van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden projectleider en eindredacteur
 • Scheepvaart op de Giessen projectleider en redactie
 • Wonen aan Giessen en Merwede auteur en begeleider gehele proces
 • Een parochiekerk aan de Giessen auteur en begeleider gehele proces
 • Damen Shipyard 75 jaar auteur en projectleider
 • Scheepswerf de Merwede 1902-2002 auteur en projectleider
 • Het verhaal van de dijk auteur
 • Handel en wandel auteur en begeleider gehele proces
 • Van Molens en Mensen  auteur en projectleider
 • De Giessen… een impressie auteur en begeleider gehele proces
 • Boer en Boerderij in de A-V eindredactie en projectleider
 • Boerenhofsteden… gaandeweg eindredactie en projectleider
 • De boerderij, het behouden waard redactie en projectleider
 • Hoeve | Hofstee | herbestemming  auteur en begeleider gehele proces
 • Hardinxveld-Giessendam in de jaren vijftig auteur en begeleider gehele proces

OVERIGE SCHRIJFWERKZAAMHEDEN

Verzorging van de publiciteit en communicatiebegeleiding van een aantal veelal op het maatschappelijk vlak opererende organisaties waarvan Dick de Jong bestuurslid is, persberichten, nieuwsbrieven, artikelen in tijdschriften, jaarverslagen, toelichtingen op technische en financiële rapportages enzovoort.

Kijk op de pagina publicaties voor lopende projecten